محیط رستوران

رستوران ملل با محیطی دلنشین و زیبا همراه با موسیقی زنده فضایی مناسب جهت صرف غذا برای خانواده ها و مراسم مختلف می بشد. رستوران بازار دارای دو سالن می باشد.