تیم ما 

رستوران ملل متشکل از کادری حرفه ای و مجرب می باشد که دارای تجربیات و سوابق آموزشی و حرفه ای متنوع و گسترده ای می باشند. از جمله ویژگی های مشترک افراد رستوران ملل می توان به اشتیاق تحسین برانگیز آنان جهت ارائه بهترین خدمات به افراد جهت داشتن خاطره ای دلنشین در رستوران بازار اشاره نمود.
از جمله سایر ویژگی­های تیم رستوران ملل می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • آگاهی و آموزش دیده جهت برورد با مشتری
  • دانش کاربردی و اشتیاق برای بهترین خدمات به مشتری
  • تجربه مرتبط، گسترده و عمیق
  • شایستگی فنی

 

آشنایی با تیم ما

(جهت اطلاعات بیشتر ماوس را بر روی هر شخص ببرید)